Zabrze przestrzenią rozwoju

Możliwości pozyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz programów krajowych – indywidualne konsultacje

04.08.2016

Konsultacje odbędą się w środę 17.08.2016 (9:30 – 14:00) w siedzibie ZCRP (ul. Powstańców Śl. 3, Zabrze), a poprowadzi je przedstawiciel zespołu Argo Navi – ekspert oferujący kompleksową współpracę związaną z pozyskiwaniem dotacji.

Przewodnim tematem konsultacji będzie nabór wniosków do działania 3.3. W trakcie spotkania zostanie przedstawiony regulamin, koszty kwalifikowane, kryteria oceny projektów, wymagane załączniki itp.

Cel działania 3.3
Dotacja na stworzenie informatycznych systemów B2B/B2C, a także systemów zarządzania pracownikami i przedsiębiorstwem. Można sfinansować E-USŁUGI, platformy sprzedażowe online, systemy CRM/ERP.

Termin składania wniosków: 29 sierpnia 2016 – 6 października 2016
Wnioski o dofinansowanie w ramach przyjmuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni. 

Beneficjentami dotacji w poddziałaniu 3.3 są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w kosultacjach pod numerem (32) 273-97-70, lub adresem -> ZCRP@UM.ZABRZE.PL