Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury rozstrzygnięty

01.08.2016

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r.

Szczegółowa lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w załączniku poniżej.