Zabrze przestrzenią rozwoju

Wspólnie na rzecz profilaktyki

29.07.2016

29 lipca w Ratuszu Miejskim przy ul. Religi 1 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Zabrze, Komendą Miejską Policji i Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Celem będą wspólnie podejmowania działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziała Narkonamii.

 

Zakres współpracy obejmować będzie m.in. takie działania jak organizacji szkoleń dla osób mających kontakt z problemami uzależnień, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, organizowanie debat i przedsięwzięć na temat profilaktyki i leczenia uzależnień, udział w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampaniach trzeźw ościowych. Do działań włączone będą koła naukowe, samorząd studencki i grupy wolontariuszy.

Dokument podpisali: Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza, insp. Dariusz Wesołowski, Komendant Miejski Policji w Zabrzu oraz prof. Marian Turek, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W spotkaniu udział wzięli także Krzysztof Lewandowski, Wiceprezydent Zabrza, prof. Krzysztof Wodarski, Dziekan Elekt Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Jan Szulik, Koordynator ds. Uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Czesława Winecka, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Ewa Wolnica, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty oraz Marcin Lesiak, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju.