Ministerstwo o kopalni "Makoszowy"

25.07.2016

Po apelu zabrzańskiego samorządu z 6 czerwca 2016 roku o pilne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dalszego funkcjonowania KWK „Makoszowy” minister Grzegorz Tobiszowski przekazał odpowiedź, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń nie ustaje w rozmowach z potencjalnymi kontrahentami w sprawie nabycia węgla z KWK „Makoszowy”, równocześnie prowadząc poszukiwanie inwestora strategicznego chętnego nabyć zakład górniczy „Makoszowy”, zapewniając kontynuację wydobycia węgla z istniejących złóż oraz utrzymanie miejsc pracy. Zaznaczył, że zarząd spółki ma pełne wsparcie Ministerstwa w tych działaniach.

Minister Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że kumulacja trudnych warunków rynkowych sprawia, że w chwili obecnej pozyskanie inwestora strategicznego dla KWK „Makoszowy” jest znacznie utrudnione. Dlatego Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w celu wydłużenia okresu finansowania strat produkcyjnych z dotacji budżetowej. Minister przypomniał także o zmianach legislacyjnych pozwalających na kontynuowanie procesów naprawczych w górnictwie węgla kamiennego do końca 2018 roku oraz wydłużeniu terminu umożliwiającego korzystanie z osłon socjalnych. Zwrócił przy tym uwagę, że do 1 lipca 2016 roku ze świadczeń skorzystało 473 pracowników KWK „Makoszowy” (z urlopów górniczych lub jednorazowej odprawy pieniężnej).

Wyrażając zrozumienie dla zgłaszanych przez zabrzański samorząd obaw związanych z przyszłością KWK „Makoszowy” minister podkreślił, że Ministerstwo Energii dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zadaniom realizowanym przez kopalnię finansowanie z budżetu państwa (pomoc publiczna w 2015 roku to 78,4 mln zł, a plan na 2016 rok przewiduje 189,1 mln zł). Zapewnił ponadto, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń przygotowała wniosek o zwiększenie środków budżetowych, który aktualnie jest weryfikowany.