Święto Policji 2016

21.07.2016

20 lipca w Teatrze Nowym odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Była to okazja, aby podsumować pracę policji w minionym roku, jak też wręczyć awanse zawodowe funkcjonariuszom zabrzańskiej jednostki.

Insp. Dariusz Wesołowski, komendant miejski policji w Zabrzu podkreślił, że praca w ostatnich latach przynosi efekty, co widać po wysokich wskaźnikach, jakie osiąga policja w Zabrzu. Z kolei Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, składając życzenia policjantom powiedziała, że zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście i oddana służba budzą uznanie mieszkańców. To bez wątpienia efekt zaangażowania i profesjonalizmu z jakim funkcjonariusze realizują powierzone obowiązki.

– Dziękuję za odpowiedzialną postawę i troskę o zabrzan i Zabrze. Bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z priorytetów dla samorządu. Podejmowane w mieście inicjatywy świadczą o otwartości na współdziałanie, którego przykładem są inwestycje, zakupy sprzętu i wyposażenia oraz realizacji programów z zakresu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Jestem przekonana, że efektywna współpraca na wielu płaszczyznach pozwala jeszcze skuteczniej wykonywać zadania z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości – dodała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W uroczystym apelu udział wzięli m.in.: Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta Zabrze, insp. Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki policji w Katowicach, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z policją, związki zawodowe działąjące w policji oraz rodziny funkcjonariuszy.

 

 

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca.

W 1939 r. korpus policyjny liczył około 30 tys. funkcjonariuszy. Na początku II Wojny Światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tys. policjantów. Około 12 tys. funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Prawie 6 tys. z nich, zamordowanych wiosną 1940 r., leży na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, największej na świecie policyjnej nekropolii, która została otwarta i poświęcona 2 września 2000 r.

17 grudnia 1939 r. w Generalnym Gubernatorstwie powołano Policję Polską (zwaną niekiedy granatową), podległą niemieckiej policji porządkowej.

Polskie Państwo Podziemne tworzyło struktury policyjne przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, a 1 sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, polskie władze rozwiązały formalnie Policję Państwową.

7 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego komunistyczne władze powołały Milicję Obywatelską, w której służbę pełniło na początku prawie 60 tys. funkcjonariuszy. W 1952 r. Polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, który zakładała w 1923 r. jako jedno z 20 państw.

6 kwietnia 1990 r., po transformacji ustrojowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję. Formacja wróciła do przedwojennych korzeni i weszła do struktur międzynarodowych. 27 września 1990 r. Polska została ponownie członkiem Interpolu, a 23 grudnia 1991 r. wstąpiła do International Police Association (IPA).

Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących komendantów miejskich i powiatowych, którzy odpowiadają za pracę policjantów w komisariatach.

Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

źródło: www.zabrze.slaska.policja.gov.pl