Ranking Samorządów 2016

19.07.2016

Dziennik „Rzeczpospolita” (nr 167 z 19 lipca 2016 roku) opublikował „Ranking Samorządów 2016”.

Ranking przygotowany został po raz 12. żeby pokazać najszybciej rozwijające się miasta i gminy. Kapituła, której przewodniczy prof. Jerzy Buzek, co roku wprowadza do oceny nowe kryteria. W tej edycji samorządy były pytane m.in. o to, jak poradziły sobie z uruchomieniem wypłat z programu Rodzina 500 +, o budżet partycypacyjny czy o miejsca w przedszkolach. Tradycyjnie kapituła oceniła skalę inwestycji, realizowane projekty unijne oraz innowacyjne rozwiązania stosowane w miastach i gminach w celu poprawy warunków życia mieszkańców.
W rankingu „Innowacyjny Samorząd” Zabrze zajęło 8 miejsce w kraju. Doceniono inwestycje podejmowane w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego w tym m.in. rozwój e-usług, czyli stale powiększającą się ilość spraw, które mieszkańcy mogą załatwić korzystając z Internetu. W zestawieniu 50 największych inwestycji samorządowych Zabrze zostało sklasyfikowane na 13 miejscu. Wzięto pod uwagę m.in. budowę Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych czy modernizację stadionu im. Ernesta Pohla. Z kolei w rankingu miast na prawach Zabrze zajęło 30 miejsce. Jak informują organizatorzy tegoroczny ranking „Europejski samorząd” był specyficzny. Dlaczego? Ponieważ dotyczy specyficznego 2015 roku. Był to okres zarówno zamykania unijnej perspektywy finansowej na lata 2017-2013, jak i de facto pierwszy rok, w którym samorządy mogły pozyskiwać dotacje z programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym zestawieniu Zabrze zajęło 27 miejsce m.in. za realizację projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych czy rewitalizację obiektów poprzemysłowych.