Gminny program aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego

13.07.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu od lipca 2015 realizuje "Gminny program aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015", na który Miasto Zabrze otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu 18 długotrwale bezrobotnych mężczyzn uczestniczyło w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, a następnie ukończyli oni szkolenie pn. „Technolog Wykończenia Wnętrz” podnosząc w ten sposób swoje kompetencje społeczne i nabywając nowe umiejętności zawodowe. Uczestnicy programu od lutego 2016 roku do chwili obecnej, wykorzystując swoje nowo nabyte umiejętności remontują trzy wyznaczone przez Gminę lokale socjalne. Dzięki uczestnictwu w programie, oprócz zdobycia umiejętności ogólnobudowlanych, u uczestników programu zwiększy się motywacja do zmiany ich dotychczasowej sytuacji życiowej, rozwiną się umiejętności kluczowe takie jak komunikacja, czy umiejętność rozwiązywania konfliktów. Zakończenie programu pozwoli im powrócić lub wejść na rynek pracy, jak również umożliwi im sprawne funkcjonowanie na rynku pracy.

Obecnie program jest już na kolejnym etapie realizacji. Z końcem czerwca zostały oddane do Urzędu Miejskiego w Zabrzu dwa wyremontowane mieszkania, w których pracownicy programu prac społecznie użytecznych wykonali prace związane z instalacją wodno – kanalizacyjną, odgrzybianiem lokali, uzupełnianiem tynków, zerwaniem starego podłoża wraz z położeniem w to miejsce nowych podłóg z panelami, gipsowaniem ścian i sufitów. Mieszkania po wyremontowaniu zostały pomalowane i wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne. Aktualnie w ramach ww. projektu remontowane jest jeszcze jedno mieszkanie.