Wręczono wyróżnienia im. Św. Kamila

11.07.2016

9 lipca na uroczystej gali w Teatrze Nowym Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze, wręczyła statuetki tegorocznym laureatom Wyróżnienia im. Św. Kamila. Otrzymali je: prof. dr hab. n. med. Danuta Sońta – Jakimczyk, Maria Demidowicz oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Kamilianów. Kapituła, poprzez swój werdykt, wyraża wysokie uznanie dla Laureatów, których zasługi dla Miasta Zabrza i jego Mieszkańców są godne tak zaszczytnego Wyróżnienia.

Prof. dr hab. n. med. Danuta Sońta – Jakimczyk jest wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, która przez 47 lat z poświęceniem pracowała w Katedrze i Klinice Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii w Zabrzu.

Wyróżnienie im. św. Kamila będzie podziękowaniem za całokształt działalności Pani Profesor nie tylko na rzecz chorych, ale i na rzecz całego środowiska lekarskiego i społeczeństwa. Będzie wyrazem wdzięczności, za wspieranie swoją mądrością, swoją życzliwością i swoim doświadczeniem młodych, lekarskich kadr zabrzańskiego szpitala i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Profesor. gdy rozpoczynała prace w latach 60. wyleczalność z chorób nowotworowych była prawie zerowa. W definicji białaczki było zapisane, że jest to choroba nieuleczalna. Profesor w swojej pracy skupiła się na działaniach mających na celu, skuteczne leczenie białaczki u dzieci.

Pani Profesor została w tym roku doceniona przez Śląską Izbę Lekarską, podczas uroczystości uhonorowania najbardziej zasłużonych lekarzy, którzy przez kilkadziesiąt lat pracowali w zabrzańskich szpitalach i przychodniach, niosąc nieocenioną pomoc mieszkańcom miasta. Powiedziała wówczas: „Trzeba mieć marzenia, bo marzenia się spełniają. Gdy przechodziłam na emeryturę było tak, że z białaczki można było już wyleczyć 90-95 % dzieci. Byłam świadkiem i współtwórcą tego medycznego postępu. To jest praca zespołowa, ten postęp, te wyleczone dzieci, które przysyłają kartki, zaproszenia na ślub, zdjęcia dzieci, które urodziły. Czy może być coś piękniejszego? ”

Maria Demidowicz – Prezes koła Zabrzańskiego Towarzystwa im. św. Brata Alberta, która pełni tę zaszczytną ale i trudną funkcję od 2001 r. działając z niezwykłą energia i skutecznością. Pod jej kierownictwem ludzie zabrzańskiego koła nie ograniczają się tylko do udzielania potrzebującym pomocy wg. standardowych procedur, starają się pochylać się nad każdym indywidualnie, wspierać terapią, pomagają poprawić relacje rodzinne, realnie przywrócić człowieka społeczeństwu, aktywizować go zawodowo, starają się za pomocą specjalistów postawić diagnozę każdej osobie, która tutaj się znalazła oraz zaoferować indywidualną pomoc. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie wypracowano autorski, kompleksowy program terapeutyczny dla osób bezdomnych, ponieważ sama pomoc w znalezieniu pracy i domu nie daje rezultatu. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu zabrzańskie koło Towarzystwa im. św. Brata Alberta współpracuje ze wszystkimi instytucjami, które zdoła pozyskać do współdziałania – z Zabrzańskim Ośrodkiem Profiaktyki Leczenia Uzależnień, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy oraz z sądami i kuratorami.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Kamilianów, łącznie 53 osoby, które od kilkudziesięciu lat, z ogromnym poświęceniem i oddaniem wykonują codzienna misję opieki, pielęgnacji i służby wobec tych najsłabszych z nas: chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Szczególną okazją do przyznania Wyróżnienia im. św. Kamila jest 20 lecie istnienia tego domu pomocy społecznej, gdzie aktualnie opieką otoczonych jest 80 mieszkańców. Ogromne poświęcenie, miłość i oddanie potrzebującym pracownicy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Kamilianów okazują nie tylko w czasie obowiązkowych godzin pracy, ale często poświęcają im dodatkowo swój wolny czas.

Galę uświetnił występem artystycznym ks. Paweł Sobierajski i zaproszeni przez niego goście, którzy wykonali najpopularniejsze utwory z repertuaru oper i operetek.