Konkurs dla innowacyjnych

11.07.2016

Dyrektor Narodowego Centrum Badań I Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych I Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – Techmatstrateg.
 

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
 

Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych:

  • Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
 

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:
w zakresie ogólnym na adres mailowy: techmatstrateg@ncbr.gov.pl
w zakresie finansowym na adres mailowy: techmatstrateg-finanse@ncbr.gov.pl
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).