Informacja dla klientów Urzędu Miejskiego w Zabrzu

08.07.2016

Od lipca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu można dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych.

 

Wpłaty przyjmowane są w Kasach Urzędu Miejskiego oraz Biurze Obsługi Interesanta, przy ul. Wolności 286. Usługa dokonywania wpłat z wykorzystaniem terminali płatniczych została udostępniona przez ING Bank Śląski S.A. w ramach wykonywania obsługi bankowej miejskiego budżetu. Przypominamy, iż w niżej wymienionych placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie jest pobierana prowizja od wpłat dokonywanych na rachunki Miasta Zabrze: ul. Wolności 205, ul. Wolności 289 i ul. Krakowska 54.