Zabrze przestrzenią rozwoju

XXVIII sesja Rady Miasta Zabrze

05.07.2016

W najbliższy poniedziałek, 11 lipca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dwanaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 281, stanowiącego własność Miasta Zabrze,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. Juliana Tuwima 10 w Zabrzu,
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku położonym przy ul. Prof. Tadeusza Banachiewicza 19 w Zabrzu,
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza 67, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze,
7) zmiany Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
8) zmiany uchwały nr VIII/72/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2015 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza przy ul. prof. Zbigniewa Religi,
9) przyjęcia apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do kompleksowej i ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach,
10) zmieniająca Uchwałę nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze,
11) zmiany uchwały nr II/17/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Zabrze,
12) odwołania radnego Bogusława Znyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zabrze.