Zabrze przestrzenią rozwoju

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII – nabór wykonawców

05.07.2016

Nabór wykonawców – Program Ograniczania Niskiej Emisji – Etap VII

Urząd Miejski w Zabrzu ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów gazowych, na biomasę, układów solarnych, ogniw fotowoltaicznych, termoizolacji, wymiany okien w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze.

Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w biurze podawczym Urzędu MIejskiego w Zabrzu, z zaznaczeniem na kopercie – "oferta na PONE VII – Zabrze", z dopiskiem "nie otwierać".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są w załączniku nr 2 Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze”, do pobrania ze stron internetowych: www.um.zabrze.pl

Ponadto informacje udzielane są w Wydziale Ekologii zabrzańskiego magistratu.