Likwidacja niskiej emisji – program pilotażowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

05.07.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca br. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje na temat warunków Programu dostępne są na stronie WFOŚiGW: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy