Zabrze przestrzenią rozwoju

Wesołe wakacje ze stowarzyszeniem KONTAKT

04.07.2016

Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu od 27 czerwca do 8 lipca prowadzi półkolonie dla siedemnastu podopiecznych/ uczniów z ZSS Nr 41.

Dzieci w ramach półkolonii mają zagwarantowane m.in.: siedem wycieczek autokarowych, dwa spotkania edukacyjne połączone z elementami profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia, zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy sportowe.

Na zakończenie zajęć zorganizowany zostanie konkurs plastyczny „Używkom mówimy nie”.

Półkolonie dofinansowywane są ze środków miasta Zabrze, a realizowane w ramach zadania publicznego pn. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zabrzańskich rodzin w 2016 r.