Debata o przyszłości Kopalni Makoszowy

01.07.2016

Z inicjatywy zabrzańskiego samorządu 1 lipca w Łaźni Łańcuszkowej odbyła się debata społeczna w sprawie przyszłości Kopalni Makoszowy. Dyskusję poprowadził Adam Sojka, dziennikarz i ekonomista.

W wielostronnych rozmowach wzięli udział m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, radni Rady Miasta Zabrze z przewodniczącym Marianem Czocharą na czele, dyrektor kopalni Makoszowy Zygmunt Mielcarek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Marek Tokarz, wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, przedstawiciele związków zawodowych, parlamentarzyści z naszego regionu oraz zaproszeni goście.

Punktem wyjścia do dyskusji były krótkie wystąpienia prof. Mariana Turka, dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Aleksandra Sobolewskiego, dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Przedstawili oni obecną sytuację kopalni oraz możliwości wykorzystania posiadanych zasobów węgla w optymalny sposób.

Następnie głos zabrali dyrektorzy kopalni i prezes SRK, którzy przedstawili obecną kondycję zakładu i jego umiejscowienie w strukturze organizacyjnej.

W dalszej części głos zabrali przedstawiciele związków zawodowych, którzy zauważyli, że w wyniku włączenia zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, przedsiębiorstwo zrealizowało wszystkie nałożone zobowiązania. Padły także liczne pytania o sam proces restrukturyzacji oraz jego konsekwencje i obostrzenia ze strony Unii Europejskiej.

Debatę podsumowała Małgorzata Mańka-Szulik, wyrażając nadzieję, że uda się uratować KWK Makoszowy, która od 110 lat realizuje zadania gospodarcze, ale i społeczne. Zapewniła także, że Zabrza nie stać na stratę tak dużego przedsiębiorstwa, które zatrudnia 1600 osób i daje pracę ok. 6 tys. osób w firmach kooperujących. Na koniec prezydent zadeklarowała, że uczyni wszystko dla ratowania miejsc pracy w Zabrzu.