Zmiana organizacji ruchu w czasie "Muzycznego Lata"

30.06.2016

W związku z cyklicznymi imprezami pn.: „Muzyczne Lato”, które odbywac będą się na terenie „Śląskiego Rancza” przy ul. Webera 18, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że wzorem lat ubiegłych w każdy piątek począwszy od 8 lipca do 26 sierpnia w ciągu ul. Webera wprowadzany będzie jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Opawskiej. Równocześnie północna część ul. Webera zostanie dodatkowo wyłączona z możliwości zatrzymywania się pojazdów, na odcinku od ul. Piłsudskiego do rejonu bramy wjazdowej na teren „Śląskiego Rancza”.

W związku z powyższym prosimy kierowców o dostosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu w tym rejonie i szczególne zwracanie uwagi na znaki drogowe.

Projekt organizacji ruchu w załączeniu.