I miejsce dla ITAM

22.06.2016

Zabrzański Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM zdobył nagrodę główną w konkursie Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki. Nagrodzony został wynalazek „Sposób rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią oraz urządzenie do rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią”.

Nagroda ufundowana przez mecenasa polskiej nauki – firmę Polpharma – powędrowała w ręce zespołu w składzie: mgr inż. Adam Matonia, dr hab. inż. Janusz Jeżewski – kierownik zespołu, mgr inż. Tomasz Kupka, dr inż. Krzysztof Horoba, dr inż. Janusz Wróbel.

Celem, który przyświeca konkursowi, jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców.
Do udziału w konkursie Eureka! DGP zaproszono zostały polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną z następującymi dziedzinami: 

  • informatyka
  • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne
  • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne.