Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

16.06.2016

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że w ostatnim tygodniu czerwca planowane jest wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu drogowego w ciągu niżej wymienionych ulic:

Buchenwaldczyków – wprowadzony zostanie jeden kierunku ruchu na całej długości tej ulicy, tj. od ul. Roosevelta do ul. Krasińskiego, wraz z odwróceniem dotychczasowego kierunku jazdy na kierunek przeciwny (na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Bohaterów Warszawskich);

Wallek Walewskiego – wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Bohaterów Warszawskich do ul. Roosevelta;

Krasińskiego – wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Buchenwaldczyków do ronda przy ul. Wallek-Walewskiego.

Wraz z powyższymi zmianami, na wszystkich wymienionych ulicach wprowadzona zostanie strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Projekt organizacji ruchu na potrzeby powyższych zmian został opracowany na podstawie wcześniejszych konsultacji z Radą Dzielnicy Centrum Południe, Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu oraz opinii Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej na potrzeby MZDiII w Zabrzu.

Projekt organizacji ruchu w załączeniu.