Zabrze przestrzenią rozwoju

Finansujmy mały biznes! Instrumenty finansowe Programu COSME dla MŚP w Polsce – konferencja w Warszawie

10.06.2016

Konferencja nt. wsparcia z Programu COSME w Polsce pt. "Finansujmy mały biznes! Instrumenty finansowe Programu COSME dla MŚP w Polsce" odbędzie się 29 czerwca br. w godz. 11.00-16.00 w Warszawie.
 

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz organizacje otoczenia biznesu otrzymają informacje m.in. od Ministerstwa Rozwoju, Komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Narodowych Pośredników Finansowych COSME 2014-2020 nt. czynnego już wsparcia dla małego biznesu. Na konferencji otrzymacie Interesujące informacje i materiały merytoryczne, ale także możliwość bezpośredniego spotkania z praktykami i bezpośredniego omówienia z nimi Waszych pomysłów i potrzeb.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności nadsyłania, aż do wyczerpania miejsc (liczba miejsc ograniczona). Potwierdzanie udziału w terminie do 25 czerwca br. poprzez formularz rejestracyjny w zakładce "Najbliższe wydarzenia" na stronie: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/ .
 

Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.