Absolutorium dla Zarządu GZM

10.06.2016

 10 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Zarząd GZM otrzymał jednogłośnie absolutorium za 2015 rok.

Wśród przedstawicieli miast członkowskich dyskutowano o ustawie metropolitalnej oraz kolejnych krokach, związanych z nowym projektem, przygotowanym przez rząd. Informację o stanie prac związanych z utworzeniem związku metropolitalnego przedstawił prezydent Katowic, Marcin Krupa. Obecnie trwa analiza poprawek i wniosków zgłoszonych na etapie konsultacji.

Prezydenci zapoznali się także z nową propozycją delimitacji obszaru metropolitalnego. Obejmuje ona, oprócz miast GZM oraz 10 innych (Knurów, Tarnowskie Góry, Wojkowice, Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, Będzin, Czeladź, Pyskowice i Radzionków) dodatkowo Gierałtowice, Imielin, Lędziny oraz Sławków. Dążąc do wypracowania możliwie optymalnego rozwiązania analizie poddano dodatkowych 11 gmin z otoczenia obszaru wstępnie wyznaczonego przez 24 gminy. Pod uwagę brano: przestrzenną spójność całego obszaru, zapewnienie ciągłości infrastruktury transportowej, sugestie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu GZM za 2015. Podjęto jednogłośnie uchwałę o absolutorium dla Zarządu za ubiegły rok.

Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert zrezygnował z udziału w zarządzie GZM oraz oświadczył, że jego miasto występuje z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego po uchwale rady miasta, która zaplanowana jest na 23 czerwca. Decyzja podyktowana została wątpliwościami w sprawie organizacji transportu w przyszłej metropolii wg zapisów ustawy o związku metropolitalnym nad którym pracuje MSWiA. Prezydent nie wykluczył wejścia do związku metropolitalnego po jego powstaniu.

Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu GZM: – Liczymy na szybkie uchwalenie ustawy metropolitalnej, wierzymy, ze rząd będzie temu przychylny. Przed nami wiele pracy, ale jestem optymistką. Musimy mocniej współpracować w gronie samorządowców. Cieszę się, że mimo różnic i wątpliwości, Jaworzno zadeklarowało dalszą współpracę w działaniach na rzecz rozwoju naszego regionu. Z naszej strony wola takiej współpracy jest na pewno.