Targowisko Miejskie i Przedszkole nr 34 czekają na nasze głosy!

07.06.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2015". W kategorii "Rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych" swój głos można oddać na Modernizację Targowiska Miejskiego Pod Ratuszem przy ul. św. A. Boboli. Natomiast w kategorii "Szkolnictwo" na nasze głosy czeka zabrzańskie Przedszkole nr 34, które przeszło gruntowną termomodernizację.

Aby oddać głos na Targowisko Miejskie "Pod Ratuszem" trzeba wejść na stronę:

http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/94-zabrze.html 

Aby oddać głos na Przedszkole nr 34: 

http://modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/101-zabrze.html

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W konkursie nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty. Ideą jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.