Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja o rodzinie w Łaźni Łańcuszkowej

07.06.2016

Dzisiaj, w Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, odbyła się konferencja pn. "Wzmacnianie rodziny w budowaniu relacji międzyludzkich". Spotkanie odbyło się w ramach IX Metropolitalnego Święta Rodziny, a honorowy patronat nad nim objął Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń między osobami pracującymi na co dzień z rodzinami. Wśród tematów, które zostały poruszone były m.in.: wzmacnienie rodziny w budowaniu relacji międzyludzkich, wzmacnianie relacji w rodzinie a zachowania ryzykowne, wartości współczesnej rodziny.Na konferencję zaproszono dyrektorów jednostek samorządowych zajmujących się rodziną, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych, pedagogów, psychologów, którzy poprzez swoją pracę, koncentrują się na zmianach zachodzących w rodzinie w szczególności pod kątem norm, wartości, wzmacnianiu więzi w rodzinie. Dyskusja przedstawicieli z różnych dziedzin naukowych, pozwoliła stworzyć pełniejszy obraz wartości współczesnej rodziny.

Program konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie konferencji
10.20 – Psychologiczne wzmacnianie rodziców w budowaniu relacji z nowonarodzonym dzieckiem, dr n. med. Katarzyna Rojewska, psycholog kliniczny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu
10.45 – Może dotknąć każdą z nas – depresja poporodowa, prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
11.10 – Kompleksowa opieka nad młodą mamą i noworodkiem po powrocie ze szpitala do domu, Beata Walczak, lic. położna rodzinno-środowiskowa, Szpital Miejski Sp z o.o. w Zabrzu
11.35 – Budowanie relacji międzypokoleniowych opartych na wzajemnym szacunku i godności, prof. nadwz. dr n. hum. Mirosław Wójcik, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynałą Augusta Hlonda w Mysłowicach
12.00 – Przerwa
12.20 – Duszpastrze wsparciem rodziny, ks. dr Tomasz Jaklewicz, zastępca redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego", Instytut Gość Media
12.45 – Proces wzmacniania relacji w rodzinie a zachowanie ryzykowne, mgr Małgorzata Kowalcze, specjalista psychologii klinicznej psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profiliktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
13.10 – Gdy nadzieja potrzebuje pomocy, wspieranie dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, mgr Anna Brandt, doktorantka Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu.