Ćwiczenie wojskowe "Anakonda 16"

06.06.2016

Od 7 do 9 czerwca (termin zapasowy – 10 czerwca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie ..Anakonda 16”, gdzie w trybie całodobowym odbędą się epizody RENEGADE – SAREX 16/I dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W trakcie ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasa przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Zgodnie z założeniami organizatora, pomimo całodobowego trybu ćwiczenia syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

Ogłoszenie i odwołanie alarmu wykonane będzie za pomocą sygnałów określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. (poz. 96), w przypadku syren alarmowych są to:
– ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
– odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.