Zabrze przestrzenią rozwoju

15-lecie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

06.06.2016

23 zawody oferowane przez 4-letnie Technikum, 25 kwalifikacyjnych kursów zawodowych, Hala Nowych Technologii, pracownia instalacji sanitarnych „Roca w Zespole Pracowni – Hala Nowych Technologii, zespół pracowni hotelarskich, gastronomicznych, kosmetycznych i fryzjerskich w Hotelu Guido, czy pracownia Odnawialnych Źródeł Energii firmy Fortum, to tylko część oferty, jaką może się pochwalić zabrzańskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. W ub. piątek, 3 czerwca, placówka obchodziła 15-lecie swojej działalności.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą szkolenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy zabrzańskich szkół zawodowych oraz średnich, a także bezpłatne kształcenie osób dorosłych.

Centrum jest głównym organizatorem Zabrzańskich Targów Edukacji „Szkolne Prezentacje”. Współorganizuje wraz z innymi zabrzańskimi instytucjami Dni Nauki, Targi Pracy i Przedsiębiorczości oraz Ogólnopolski Tydzień Kariery.
Placówka posiada certyfikat ISO 9001:2008 i jako jedyna placówka w Zabrzu akredytację do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej – w zawodach w których prowadzi kształcenie. Może się także pochwalić; własnymi warsztatami szkoleniowymi, nowoczesną biblioteką, wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, nadanym przez Bibliotekę Narodową numerem ISBN dla wydawnictw własnych, budynkiem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz Ośrodkiem Szkolenia Kierowców.

W skład CKPiU w Zabrzu wchodzi:
Centrum Kształcenia Praktycznego kształcące w 4-letnim Technikum m.in. w zawodach: technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik górnictwa podziemnego, technik eksploatacji portów i terminali, czy technik hotelarstwa.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1- kształcące w trybie zaocznym, w skład którego wchodzą: Szkoła Policealna nr 9 dla Dorosłych oferująca zdobycie zawodu technika : BHP, administracji, rachunkowości, pojazdów samochodowych, usług kosmetycznych, eksploatacji portów i terminali, informatyka, drogownictwa, geodety oraz florysty; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 dla Dorosłych (wygaszana), kształcąca w następujących zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, monter izolacji przemysłowych, mechanik pojazdów samochodowych; Technikum Uzupełniające Nr 5 dla Dorosłych (wygaszane), kształcące w następujących zawodach: technik budownictwa, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec; II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, w ramach których placówka oferuje zdobycie kwalifikacji m.in. w nst. zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, czy technik urządzeń sanitarnych.