W Zabrzu powstanie Centrum Nauki

01.06.2016

1 czerwca na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia w mieście Centrum Nauki „Od Przedszkola do Seniora”.

 

Miasto Zabrze od wielu lat współpracuje z Politechniką Śląską. Dzisiejsze porozumienie to kolejny obszar współdziałania, które odbywa się w zakresie rozbudowy kampusu przy ul. Roosevelta czy podejmowania wspólnych projektów wzbogacających ofertę edukacyjną miasta.
Centrum Nauki będzie kolejnym miejscem aktywności zabrzan od najmłodszych mieszkańców po seniorów. Planowane formy działalności to m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych czy podejmowanie przedsięwzięć naukowych i badawczych przekładających się na rozwój pasji i zainteresowań uczestników zajęć. Celem będzie także inicjowanie międzypokoleniowego transferu wiedzy i umiejętności, prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; rozwój kreatywności i przedsiębiorczości dzieci i młodzieży.
Podpisy złożyli prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
.