Trwa II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

01.06.2016

Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu przypomina, że tylko do 6 czerwca (poniedziałek) można składać wnioski do II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, a następnie dostarczenie systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku wraz z załącznikami do sekretariatu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 300.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 1095/WKD/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. (w załączeniu). Informacji udziela także Wydział Kultury i Dziedzictwa, nr telefonu (32) 37-33-380, mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl