GUS zbada strukturę gospodarstw rolnych

01.06.2016

Dokładnie dzisiaj rozpoczyna się „Badanie struktury gospodarstw rolnych” realizowane w całej Polsce przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie potrwa do 29 lipca, a przeprowadzane będzie metodą reprezentacyjną, co oznacza, że w województwie śląskim spośród wszystkich gospodarstw zostało wylosowanych ok. 11 tys. gospodarstw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Programu statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 r., w ww. terminie zostaną przeprowadzone również nst. badania:
– Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej na formularzu R-ZW-B
– Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego na formularzu R-ZW-S.
Oznacza to, że gospodarstwo rolne może zostać wylosowane do każdego z ww. badań.

Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji.

Z zakresem zbieranych danych można się zapoznać na stronie internetowej GUS http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/

Znajdują się tam wzory formularzy wraz z harmonogramami ich realizacji, a także informacje w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów i teleankieterów.

Do wylosowanych użytkowników gospodarstw rolnych zostanie wysłany list prezesa GUS informujący m.in. o rodzaju przeprowadzanych badań ankietowych, terminie ich realizacji oraz o możliwości samodzielnego wypełniania ankiet przez internet (z tej możliwości będzie można skorzystać tylko do 9 czerwca, a po tym terminie z rolnikami kontaktować będą się osobiście ankieterzy lub teleankieterzy).

Udział w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.