Dialog fundamentem cywilizacji

31.05.2016

Minęły trzy lata od powstania pomysłu, a dwa od wprowadzenia w życie projektu Z-Dialogowani. Oprócz Zabrza biorą w nim udział Dąbrowa Górnicza i Jaworzno.

Nie byłoby współczesnej cywilizacji bez dialogu. Zwykła rozmowa jest fundamentem, na którym zbudowano wszystko, co dostrzegamy wokół siebie. Wraz z biegiem czasu i narastaniem często przeciwstawnych wobec siebie instytucji, rola dialogu wzmacnia się i… chyba nigdy nie była tak ważna. Stowarzyszenie MOST w 2013r.postanowiło wzmocnić działanie instytucji dialogu obywatelskiego i tak powstał projekt „Z-dialogowani”. Jego główne zadanie to pomoc w porozumieniu między przeciwstawnymi instytucjami bezpośrednio wpływającymi na życie obywateli. W projekcie, oprócz Zabrza wzięła udział Dąbrowa Górnicza i Jaworzno. Przedsięwzięcie podzielono na kilka etapów. Pierwszym była rekrutacja oparta na analizie funkcjonowania Instytucji Dialogu Obywatelskiego we powiatach i gminach województwa. W samorządach, które zainteresowały się projektem, podczas warsztatów i spotkań pobudzano kreatywność, a także opracowywano narzędzia, których głównym celem jest usprawnienie komunikacji pomiędzy organizacjami. Ma się on toczyć w ramach Rad, które skupiają ludzi aktywnych, zainteresowanych dobrem wspólnym. Jej członkowie w porozumieniu wydają szereg istotnych opinii dotyczących tego, co najżywiej je interesuje: dobra wspólnego.

– Projekt „Z-Dialogowami” otworzył nam oczy. Nasza rada zajmuje się osobami niepełnosprawnymi i w głównej mierze konsultowała te akty prawa lokalnego, które ich dotyczyły. Dzięki projektowi zrozumieliśmy, że to jednak nie wszystko. Wiedzieliśmy, że istnieje na przykład Powiatowa Rada Zatrudnienia. Ale dzięki pojawieniu się możliwości współpracy, razem pochylamy się np. nad kwestią aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, wynajdywaniem nowych rozwiązań i pracy nad nimi. Dzięki projektowi zrozumieliśmy jednak, że tak naprawdę dla niepełnosprawnych nie powinno się tworzyć nowych struktur, ale przede wszystkim włączać je w już istniejące środowisko naszego społeczeństwa – tłumaczy Helena Budzanowska, sekretarz rady ds. osób niepełnosprawnych przy prezydencie Zabrza.
Po ponad dwóch latach zanalizowano rzeczywistość okołoprojektową. Jak wynika z badań, w Instytucjach Dialogu Obywatelskiego w naszym województwie częściej zasiadają mężczyźni (56%). Ponad 43% członków zbadanych Instytucji reprezentuje sektor samorządowy, 39% to przedstawiciele sektora pozarządowego i zaledwie 16% to przedstawiciele biznesu.

Niestety, niewielka jest świadomość funkcjonowania IDO w uczestniczących miastach. To zaledwie 3% badanych.

I choć wspólne posiedzenia należą do rzadkości, to są nad wyraz efektywne. 1/4 respondentów ocenia je na „piątkę”, połowa na szkolną „czwórkę”, a pozostali na „trójkę”.