Targowisko Miejskie Pod Ratuszem w nowej odsłonie marketingowej!

30.05.2016

Nowa inicjatywa polega na wsparciu przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na Targowisku Pod Ratuszem przy zaangażowaniu młodzieży z Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego (technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych).
Działania młodzieży polegające na stworzeniu zwartej koncepcji wizerunkowej Targowiska Miejskiego koordynuje Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ZCRP) wraz z Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji (ZARI)

Zapoczątkowana inicjatywa ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez młodzież podczas zajęć szkolnych oraz wzmocnienie wizerunku Targowiska z korzyścią dla przedsiębiorców prowadzących tam swoje firmy.

Wkrótce zaprezentujemy gotowe projekty (tablice reklamowe i informacyjne, hasła marketingowe), które następnie zostaną wprowadzone do codziennej praktyki marketingowo – promocyjnej Targowiska Miejskiego Pod Ratuszem.