Zabrze przestrzenią rozwoju

XXIII Uroczysta Sesja Sejmiku Śląskiego

25.05.2016

W Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach trwa XXIII Uroczysta Sesja Sejmiku Śląskiego, w której uczestniczy m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Sesji, zorganizowanej z inicjatywy radnej Sejmiku Śląskiego Urszuli Koszutskiej, przyświeca motto "Rodzina – najważniejszym dobrem".

Po otwarciu sesji Sejmiku wystąpienie pt. "Rodzina jako kulturowa warość" zaprezentował prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

"Samorząd dla Rodziny" tu tytuł wystąpienia Małgorzaty Mańki-Szulik – prezydent Zabrza, przewodniczącej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, koordynatorki Metropolitalnego Święta Rodziny.

– Metropolitalne Święto Rodziny to klamra spinająca działania realizowane w ramach programów dla rodzin w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej – stwierdziła w swoim wystąpieniu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Inicjatywa zrodziła się w 2007 r., podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. Wspólnie ze śp. Senator Krystyną Bochenek zaproponowałyśmy, aby zorganizować przedsięwzięcie skupiające uwagę na problematyce Rodziny. Przesłaniem były słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w czasie mszy św., którą odprawił w Madrycie w 1982 roku – „Przyszłość Europy idzie przez rodzinę” – przypomniała prezydent Zabrza.

W swoim wystąpieniu Małgorzata Mańka-Szulik zwróciła także uwagę na efekty działań prorodzinnych w ujęciu lokalnym na przykładzie Zabrza. Mówiła m.in. o abolicji czynszowej dla rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, projektach „Zabrzański Senior 65+” i „Rodzina na 5+”. Poświęciła też uwagę inicjatywom ogólnopolskim, regionalnym i miejskim koordynowanym przez zabrzański samorząd, takim jak m.in. „Program 500 plus”. Jego głównym realizatorem w Zabrzu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotychczas wypłacono ponad 10 tys. świadczeń na łączną kwotę blisko 5 mln zł, co oznacza, że ponad 5,5 tys. rodzin otrzymało wsparcie.
 

Arcibiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, przedstawił referat pn. "Kościół dla Rodziny", a marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa wystąpił z wykładem pt. "Śląskie dla Rodziny".

W programie uroczystej sesji znalazło się również wystapienie laureatów konkursu "Gmina przyjazna rodzinie" 2015, którzy przygotowali referat pn. "Dobre praktyki w śląskich samorządach".