Za nami X Międzyszkolne Igrzyska Klas Integracyjnych

24.05.2016

22 kwietnia w Gimnazjum nr 9 w Zabrzu odbyły się Międzyszkolne Igrzyska Klas Integracyjnych – w tym roku była to dziesiąta edycja jubileuszowa, a patronat honorowy nad nią objęła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Głównym celem imprezy było propagowanie idei integracji społecznej oraz troska o to, aby każdy z uczniów poczuł się dowartościowany i uwierzył w swoje możliwości.

W rozgrywkach wzięli udział uczniowie klas integracyjnych z czterech zabrzańskich gimnazjów – nr 4, nr 9, nr 21, nr 29 oraz młodzież z dwóch szkół spoza miasta Zabrza – Gimnazjum nr 2 z Gliwic oraz Gimnazjum nr 2 z Knurowa.

Uczestnicy brali udział w potyczkach sportowych, dostosowanych do możliwości fizycznych wszystkich niepełnosprawnych uczniów oraz wykonywali zagadnienia humanistyczne, logiczne i matematyczne.

Wśród gości, którzy wzięli udział w jubileuszowej edycji Igrzysk znaleźli się m.in.: Jan Pawluch – zastępca prezydenta Zabrza, Paweł Skulski z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Antonii Strzoda – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zabrze oraz Mariusz Siwoń – prezes fundacji Novum Spatium.

W X Międzyszkolnych Igrzyskach Klas Integracyjnych pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie zabrzańskich szkół – Gimnazjum nr 21 (I miejsce), Gimnazjum nr 4 (II miejsce) i Gimnazjum nr 9 (III miejsce).