Zabrze przestrzenią rozwoju

Rozpoczęto budowę fundamentów pod nową elektrociepłownię Fortum w Zabrzu

24.05.2016

Rozpoczął się kolejny etap budowy nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, wykonawca głównych robót budowlanych przystąpił do budowy fundamentów, które będą opierać się na ponad 300 specjalnych betonowych palach. Ponadto Fortum poinformowało, że proces produkcji kotła wielopaliwowego dla nowej elektrociepłowni jest zaawansowany już w 70 procentach.

Łącznie w ramach pierwszego etapu prac budowlanych firma Budimex wykona 335 pali o różnej głębokości, sięgającej nawet 24 metrów. Posłużą one do przygotowania płyty fundamentowej nowej elektrociepłowni, na której następnie wznoszone będą dalsze zabudowania. Metoda palowania polega na wierceniu w ziemi otworów i umieszczaniu w nich specjalnych metalowych konstrukcji czyli tzw. koszy zbrojeniowych, które zalane są betonem.

W dalszych etapach prac budowlanych wykonawca będzie miał za zadanie między innymi przygotowanie żelbetowej konstrukcji głównej klatki schodowej oraz realizację prac fundamentowych pod główną galerię podawania paliwa. Kontraktor będzie również odpowiedzialny za roboty budowlane pod instalację oczyszczania spalin, a także wybudowanie budynku maszynowni i budynku elektrycznego z nastawnią elektrociepłowni.

Mając na uwadze fakt, że nowa elektrociepłownia powstaje obok historycznego zakładu w Zabrzu, warto podkreślić, że w ramach projektu zachowane zostaną obiekty posiadające walory produkcyjne, wizualne bądź architektoniczne. Część dawniej wykorzystywanych obiektów nie pełni już jednak funkcji produkcyjnych i nie posiada wartości architektonicznej, dlatego aby przygotować teren pod budowę, rozebraliśmy między innymi elektrofiltr oraz starą ładowarko-zwałowarkę, która niegdyś odpowiadała za ładunek, transport i składowanie węgla – mówi Adam Kampa, manager ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum.

Równolegle do prac budowlanych trwa produkcja elementów części ciśnieniowej przyszłego kotła wielopaliwowego. Według aktualnych raportów wykonawcy, firmy Amec Foster Wheeler, prefabrykacja kotła jest zaawansowana już w 70 proc. Docelowo kocioł będzie spalał paliwa w złożu fluidalnym. Dzięki temu do produkcji energii będą mogły być wykorzystywane węgiel, biomasa oraz paliwo alternatywne (RDF – Refuse Derived Fuel), a także miks tych trzech paliw. Ponadto kocioł będzie dysponował nowoczesnym kompleksowym systemem oczyszczania spalin, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Nowa elektrociepłownia Fortum dla Zabrza i Bytomia będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tys. gospodarstw domowych w obu miastach. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 870 mln zł. Zakład ma zostać oddany do użytku pod koniec 2018 r.