I Międzynarodowe Spotkania Brokerskie Klastrów Branży Medycznej

24.05.2016

W dniach 14-15 czerwca 2016 odbędzie się dwudniowe branżowe spotkanie biznesu, nauki, oraz samorządu pokazujące potencjał innowacyjny, wdrożeniowy w obszarze medycyny na Śląsku.
I Międzynarodowe Spotkania Brokerskie Klastrów Branży Medycznej (I MSBKBM) organizowane jest podczas IX edycji Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
W załącznikach poniżej – zaproszenie i program I MSBKBM
 

W PROGRAMIE I MSBKBM:

  • KONFERENCJA – „INTELIGENTNA SPECJALIZACJA – MEDYCYNA – jej temat to poziomu innowacyjności, kierunków rozwoju województwa śląskiego w aspekcie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji oraz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w obszarze medycznym.
  • WARSZTATY poświęcone zarządzaniu Klastrem.
  • SPOTKANIA Z INWESTORAMI, SPOTKANIA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI
  • SPOTKANIA BROKERSKIE
  • PITCH PRESENTATIONS – okazja do zaprezentowania oraz zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze medycznym zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Międzynarodowe spotkania brokerskie to doskonała okazja do nawiązania współpracy w wymiarze międzynarodowym, nie tylko w branży medycznej, ale także w obszarze nanotechnologii, materiałów i ICT.
W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele klastrów, przedsiębiorstw, izb gospodarczych, jednostek
samorządu terytorialnego, sektora nauki oraz inwestorzy. Spotkania brokerskie, to najbardziej efektywny
Ważnym elementem wydarzenia będą wizyty studyjne w wybranych ośrodkach o najwyższym potencjale w obszarze technologii medycznych w naszym regionie m.in. na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi oraz w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – rejestracja na wydarzenie oraz szczegółowy program na:
www.medicasilesia.pl