Wkrótce XXII Spotkania Biznesu w Ostrawie

23.05.2016

XXII Spotkania Biznesu w Ostrawie odbędą się 29 czerwca 2016r.
 

W programie Spotkań – panele tematyczne:

 • Inwestycje i innowacyjność w praktyce.
 • Fundusze europejskie, wspólne projekty, współpraca firm i instytucji w ramach Grupy V4.
 • Rynek pracy w krajach Czwórki Wyszehradzkiej – szanse i zagrożenia.
   

Ponadto odbędzie się konferencja gospodarcza pt. „Szanse i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej Grupy Wyszehradzkiej.“ Poniżej spis zagadnień jakie zostaną poruszone podczas trwania konferencji:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowego w Europie Środkowo – Wschodniej, sankcje i ich wpływ na współpracę gospodarczą.
 • Podsumowanie czeskiej prezydencji V4 i wyzwania dla prezydencji polskiej.
 • Obszary możliwego współdziałania. Sprzeczności i kompromisy.
 • Współpraca gospodarcza i handlowa – Czy istnieje szansa wzajemnego wsparcia? Jakie branże mają perspektywy?
 • Współpraca regionów w Grupie Wyszehradzkiej.
   

W planie XXII Spotkań Biznesu – uroczyste spotkanie towarzyskie przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej, samorządów gospodarczych Czech, Polski, Słowacji i Węgier
 

Poniżej w załącznikach: 1) Karta zgłoszenia uczestnictwa w XXII Spotkaniu Biznesu,
2) Program XXII Spotkania Biznesu