Bezpłatne szkolenia dla MŚP

20.05.2016

Chcesz osiągnąć sukces biznesowy? Chcesz doprowadzić swoją firmę na szczyt? Weź udział w projekcie "FIRMA to JA" – skorzystaj z bezpłatnych szkoleń coachingowych!

Warunki uczestnictwa w projekcie:
1: Przedsiębiorstwo sektora MŚP wyłącznie z Zabrza.
2: Tylko jeden przedstawiciel z danego przedsiębiorstwa o stażu pracy u danego pracodawcy minimum 3 lata (36 miesięcy do dnia ogłoszenia naboru).

W treści zgłoszenia należy podać:
– Nazwę firmy.
– Adres siedziby firmy.
– Imię i nazwisko przedstawiciela przedsiębiorstwa.
– Staż pracy kandydata – przedstawiciela zarządzającego przedsiębiorstwem.
– Należy dołączyć oświadczenie pracodawcy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną
na adres: rekrutacja ZIPH@gmail.com do dnia 29.05.2016 r.

Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zaprasza na bezpłatne szkolenia coachingowe zabrzańskich przedsiębiorców.

Projekt jest realizowany z budżetu Miasta Zabrze.
Info.-> 665 065 555