Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

19.05.2016

W dniach 18-20 maja w Katowicach odbywa się ósma edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – najważniejszego wydarzenie gospodarczego w tej części Europy. Obecnie trwa debata nt. "Metropolie i mniejsze miasta w Polsce. Dylematy rozwoju" z udziałem m.in. Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza.

W ramach tegorocznej edycji konsekwentną kontynuację znajdzie misja Kongresu, na którą składa się: wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy, włączanie w publiczny dyskurs tematów ważnych z punktu widzenia gospodarki, konfrontowanie europejskich problemów rozwojowych z ich globalnym tłem. Wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest aktywny udział gości reprezentujących szerokie spektrum kompetencji i środowisk. Kongres, od pierwszej edycji w 2009 roku, przyciąga reprezentantów biznesu, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata. Wśród panelistów i uczestników debat nie brakuje co roku komisarzy unijnych i przedstawicieli rządów państw europejskich.

Szczególną troską organizatorów EEC pozostaje adekwatność tematyki debat wobec sytuacji w Europie, Polsce i świecie. W tym roku kontynuowana będzie szeroka debata o wzajemnych powiązaniach energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysłem i polityką klimatyczną. Zarysowane w ostatnich miesiącach nowe scenariusze dla świata i Europy gwarantują, że będzie to ciekawa, choć niełatwa, dyskusja. Innowacyjność i będący jej nośnikiem młody biznes to jeden z najważniejszych wątków Kongresu, który kontynuuje swoje otwarcie na ludzi młodych, ambitnych i kreatywnych. Start-upowy boom jest zjawiskiem o potencjalnie dalekosiężnych skutkach gospodarczych. W ramach Kongresu zorganizowane zostaną międzynarodowe fora i spotkania gospodarcze, z poszerzoną względem poprzednich edycji listą krajów, zagranicznych gości i proponowanych tematów.

Więcej informacji na stronie internetowej: Europejskiego Kongresu Gospodarczego