Śląsk na dwóch kółkach

02.05.2016

Zabrze włącza się w budowanie wspólnej dla całego regionu polityki rowerowej. W Zabrzu powstało 24 km ścieżek rowerowych. Kolejne 4 km zostaną zbudowane w tym roku. W ostatnich latach powstał także Zabrzański Szlak Rowerowy liczący ok. 60 km.

O zaletach poruszania się na dwóch kółkach nikogo nie trzeba przekonywać. To nie tylko kwestia zdrowia i dobrej kondycji, ale także doskonałe rozwiązanie problemów komunikacyjnych we współczesnym świecie oraz sposób na ograniczenie emisji spalin i hałasu. Na promowaniu polityki rowerowej zależy nie tylko Zabrzu, ale całemu regionowi. Niedawno zostało podpisane porozumienie pomiędzy Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jego celem jest integracja podmiotów, organizacji i środowisk działających na rzecz tworzenia sieci tras rowerowych. W ramach Metropolii powstało już „Opracowanie wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM”. Planuje się także stworzenie aplikacji dla rowerzystów. Spełni ona rolę nowoczesnego narzędzia nawigacyjnego, umożliwiającego dostęp do bazy informacji o trasach, atrakcjach turystycznych i obiektach użytkowych.

Rower to dziś coraz popularniejszy środek transportu. To także pewien styl życia. W każdym z miast GZM indywidualnie, w różnym tempie i zakresie, realizowane są działania na rzecz upowszechniania ruchu rowerowego. Wszędzie powstają nowe ścieżki rowerowe. Pod tym względem przodują Gliwice, Zabrze, Tychy, Chorzów i Katowice. Wciąż jednak brak jest rozwiązań systemowych dla całego regionu. Porozumienie podpisane przez GZM i Urząd Marszałkowski otwiera nowe możliwości zintegrowanego działania.