Zgłoś kandydata do Wyróżnienia im. św. Kamila

29.04.2016

9 lipca po raz 16 zostaną wręczone Wyróżnienia im. św. Kamila. Przyznawane są one osobom fizycznym jak również instytucjom i organizacjom, które wniosły szczególny wkład w życie miasta lub też przez swoją działalność przyczyniły się do wzrostu znaczenia miasta Zabrza w kraju i na świecie.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać instytucje działające w mieście jak również członkowie Kapituły. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, pok. 300, tel./fax 32/ 3733-414) do 16 maja 2016 r.