Ustawa metropolitalna

29.04.2016

Dziś w Katowicach odbyła się konferencja, podczas której Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał Małgorzacie Mańce-Szulik, prezydent Zabrza, przewodniczącej zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego projekt ustawy metropolitalnej.

Warto podkreślić, że projekt ustawy dotyczy tylko województwa śląskiego. Pozwoli to utworzyć silny związek na obszarze, który ma wszelki potencjał, aby być metropolią i konkurować z podobnymi regionami w Europie. Teraz projekt będzie konsultowany m.in. przez samorządy tworzące Górnośląski Związek Metropolitalny. Jest to powrót to źródeł tworzenia ustawy, gdyż pierwotnie miała być dedykowana tylko dla naszego regionu, jako terenu spełniajacego kryteria metropolitalne. W konferencji uczestniczyli m.in. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski oraz Wojciech Szarama, poseł na Sejm RP.