Coraz bliżej otwarcia Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

29.04.2016

28 kwietnia dziennikarze mogli na własne oczy zobaczyć postęp prac rewitalizacyjnych w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. Jej naziemna część już wkrótce zostanie udostępniona dla ruchu turystycznego, natomiast na wiosnę 2017 roku zaplanowane jest otwarcie całego obiektu.

Sztolnia Królowa Luiza to docelowo ponad 5 kilometrów podziemnych tras turystycznych, dwa szyby górnicze, trzy lokalizacje naziemne, szereg zrewitalizowanych budynków po kopalni „Królowa Luiza” oraz dwa parki tematyczne. Turystów czekać będzie podróż przez chodniki w węglu, pokazy pracy maszyn górniczych, a także przejażdżka podziemną kolejką szynową typu karlik.
Uruchomienie całości Sztolni Królowa Luiza to efekt prac prowadzonych od 2009 roku, mających na celu udostępnienie dla turystów ponad 200-letnich wyrobisk Sztolni i podziemnych chodników. Rozpoczęło je odkopanie Szybu Carnall, a w dalszym etapie także Szybu Wilhelmina. Położone 40 metrów pod Centrum Zabrza chodniki nie były eksplorowane od 1953 roku, przez co bardzo trudno było oszacować realny zakres prac, z jakimi trzeba będzie się zmierzyć. Choć sam chodnik był bardzo dobrze zachowany, niemal wszystkie prace były prowadzone ręcznie ze względu na ogromne ilości mułu i słabą wentylację, co znacząco wydłużyło czas rewitalizacji podziemnych korytarzy.

Osobnym etapem było również wydrążenie diagonali transportowej do poziomu – 40 m, która w przyszłości umożliwi niepełnosprawnym turystom dostanie się pod ziemię. Odrestaurowane zostały także budynki w sąsiedztwie Szybu Carnall wraz z udostępnieniem 31-metrowej wieży szybowej, z której podziwiać można panoramę Zabrza.

Najbardziej zmieniło się otoczenie Szybu Wilhelmina, gdzie zrewitalizowano budynek nadszybia, przebudowano budynek obsługi ruchu turystycznego. Powstaną tu także dwa parki tematyczne: Park 12C, w którym najmłodsi turyści będą mogli poprzez zabawę poznawać techniki pozyskiwania energii, a nawet wcielić się w rolę „małego górnika” oraz Park Techniki Wojskowej, gdzie zgromadzone zostaną pojazdy wojskowe.