Noc atrakcji w Szkole Podstawowej nr 21

28.04.2016

22 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 21 w Zabrzu, odbyła się noc atrakcji pt. „Potwory i spółka”. Wzięło w niej udział 78 uczniów z klas IV-VI. Zabawa rozpoczęła się o godz. 20.00 i trwała do godz. 6.30. Była przykładem aktywnego i kulturalnego sposobu spędzenia czasu wolnego i świadectwem integracji społeczności uczniowskiej.

Fundamentem wszelkich działań stał się udział w turnieju interdyscyplinarnym, w ramach którego organizowane były różne konkursy, gry i zabawy. Po otrzymaniu tzw. indeksu uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy i mieli do zaliczenia kilka zadań tematycznie związanych z hasłem zabawy.

Na uczniów czekała m.in. „potworna kuchnia” i „mroczna fabryka potworów”. Najwięcej emocji wzbudził jednak runmageddon przygotowany przez nauczyciela wychowania fizycznego. Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody (m.in. wykonane specjalnie na tę okazję pamiątkowe medale).

Po zakończeniu turnieju na uczestników czekały projekcje filmów, pogadanki i gry planszowe. Uczniowie opuścili szkołę pełni pozytywnych wrażeń. „Noc z potworami” okazała się wyjątkowo atrakcyjna.