Zabrze przyjazne Szkołom Promującym Zdrowie

26.04.2016

25 kwietnia, w auli Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu, odbyła się Konferencja Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W trakcie spotkania prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, odebrała certyfikat Miasta Przyjaznego Szkole Promującej Zdrowie.

W ciągu ostatnich czterech lat liczba zabrzańskich szkół i placówek oświatowych posiadających Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie wzrosła z trzech do dwudziestupięciu. Jest to efekt aktywnych działań Grażyny Skirmuntt – doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych przy wsparciu Wydziału Oświaty oraz Zespołu ds. Promocji Zdrowia przy Urzędzie Miejskim.

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie jest jedną z szesnastu sieci wojewódzkich. Została powołana w 2001 r. Koordynatorem projektu w województwie śląskim jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Aktywne uczestnictwo w projekcie wiąże się z nadaniem placówce na okres trzech lat Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W ramach działań projektowych nagradzane są także miasta i gminy szczególnie zaangażowane w propagowanie idei promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz wspieranie szkół i placówek promujących zdrowie. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy w obszarach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.