W Zabrzu działalność rozpoczęła Rada Gospodarcza

25.04.2016

21 kwietnia, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Zabrze.

Jej działalność reguluje zarządzeniem nr 289/ZCRP/2016 prezydenta miasta Zabrze w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Zabrze oraz określenia zasad i trybu jej działania.

Jej członkami zostali przedstawiciele 18. zabrzańskich firm, a na stanowisko przewodniczącego Rady prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wybrała Adama Kołodziejskiego (Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Proinstal Sp. z o.o.). Spotkania Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Zabrze odbywać będą się raz na kwartał, a najbliższe zaplanowano na 17 maja br.

Głównym celem powołania Rady jest udział przedstawicieli środowiska gospodarczego w kształtowaniu polityki gospodarczej, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Zabrzu.

W trakcie kwietniowego spotkania członkowie Rady zapoznani zostali z działaniami zabrzańskiego samorządu dotyczącymi przedsiębiorców, m.in. zadaniami podejmowanymi przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Biuro ds. Inwestorów oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Poznali też szczegóły Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020.