Jubileusz Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych

25.04.2016

W imieniu Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych zapraszamy na jubileusz 25-lecia tej organizacji oraz 10. rocznicy istnienia Górnośląskiego Oddziału Rejonowego PTL w Zabrzu. Uroczystości odbędą się w dniach 13-14 maja br.

Weźmie w nich udział ok. 180 osób, w tym: delegaci Oddziałów Rejonowych w Gdańsku, Wrocławiu Olsztynie, Rzeszowie, Kielcach, Zamościu, Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Zabrza oraz zaproszeni goście.

W programie obchodów:

13 maja, od godz. 11.00, w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Edukacyjno-Profilaktyczna "Rak Krtani".

Wykłady poprowadzą laryngolodzy Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, logopedzi, fizjoterapeuci, psycholog, ratownicy medyczni, a osoby niepełnosprawne po całkowitym usunięciu krtani przedstawią scenkę rodzajową.

Wystąpi również grupa baletowa ze Średniej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Delegaci zwiedzą poziomy 170 i 320 Kopalni Guido.

14 maja, o godz. 11.00, w kościele pw. św. Kamila, a dalsza część obchodów jubileuszowych odbędzie się w restauracji Floriańskiej.

Jubileusz został objęty honorowym patronatem: prezydent miasta Zabrze, Małgorzaty Mańki Szulik; marszałka województwa śląskiego, Wojciecha Saługi, prezydenta miasta Bytomia, Damiana Barteli oraz ks. biskupa Jana Kopca, biskupa Diecezji Gliwickiej.

Partnerami obchodów są:

Kopalnia Guido, TV Zabrze, Urząd Miejski w Zabrzu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, Zakład Detali Medycznych DEMED, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, PCK w Zabrzu, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.