Zabrze wśród laureatów raportu „Gmina na piatkę!”

22.04.2016

W trakcie Forum Gmin na 5!, które odbywa się dzisiaj w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przedstawiono wyniki Raportu 2015/2016 pn.„Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców”. Spośród 656 gmin, które zostały poddane badaniu, tylko 18 otrzymało tytuł laureata. Zabrze uplasowało się na trzecim miejscu, a w kategorii „odpowiedzi w języku angielskim” nasze miasto uzyskało najwyższy wynik w Polsce.

To już siódmy raport podsumowujący tym razem edycję 2015. Badanie przeprowadzone zostało w celu oceny jakości elektronicznej obsługi interesanta przez urzędy gmin w Polsce. Główną grupą interesantów, na obsłudze których skupione zostało badanie, byli potencjalni przedsiębiorcy i inwestorzy. Jednakże obejmowało ono również większy zakres obsługi elektronicznej ze strony poszczególnych urzędów, a powiązany z szerzej pojętym aspektem społeczno-ekonomicznym funkcjonowania badanych jednostek samorządu terytorialnego.

Do badania zostały wytypowane gminy najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie w Polsce, w oparciu o opracowany przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ranking Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej – PAI.

Spośród wszystkich gmin poddanych klasyfikacji w ramach rankingu PAI, do badania „Gmina na 5!” zostały wybrane gminy, które dostały najwyższe klasy potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej, tj. klasy A oraz B. Łącznie próba badawcza liczyła 656 gminy, co stanowi około 26 proc. łącznej liczby 2478 gmin w Polsce.

Pełna treść Raportu dostępna jest pod adresem:

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Documents/Gmina_na_5_2015.pdf