Finansowanie działalności gospodarczej – spotkanie informacyjne

21.04.2016

20 kwietnia 16. O godzinie 12.00 w Łaźni Łańcuszkowej (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Wolności 355) odbyło się spotkanie informacyjne pt. „ Instrumenty wsparcia dla podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym preferencyjne pożyczki inwestycyjne.
 

Podczas spotkania przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego zaprezentowali możliwości uzyskania środków, jakie daje przedsiębiorcom Fundusz (kredyty, pożyczki ) – z kolei Śląski Fundusz Poręczeniowy przedstawił możliwości poręczeń na kredyty dotyczące działalności gospodarczej.
Na spotkaniu swoją bogatą ofertę dla przedsiębiorców przedstawiło Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (rejestracja działalności, , współpraca międzynarodowa, szkolenia, Zabrzański Biznesplan… ) W spotkaniu wzięło udział Biuro ds. Inwestorów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Poza informacjami prezentacjami – zgromadzeni na sali przedsiębiorcy mogli spotkać się na indywidualnych konsultacjach z przedstawicielami wszystkich obecnych na spotkaniu instytucji.
 

Organizatorami spotkania byli:

Fundusz Górnośląski S.A.
Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa
Zabrzańska Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Spotkanie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik