Studenci z Lund w Zabrzu

15.04.2016

Zabrze gościło po raz kolejny młodzież i wykładowców z Uniwersytetu w Lund w Szwecji. To efekt współpracy między tymi miastami, w ramach której studenci analizują Zabrze pod kątem różnych, ekologicznych problemów.

Tym razem podopieczni Lund University wzięli pod lupę transport w naszym mieście. Efektem analiz była prezentacja przedstawiona 15 kwietnia w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza. Strategia zrównoważonej mobilności dla miasta Zabrze, którą przygotowali studenci, zwraca uwagę przede wszystkim na potrzebę zmniejszenia udziału transportu samochodowego oraz zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego i publicznego. Opracowanie wpisuje się zatem w strategię rozwoju miasta, która zakłada m.in. działania w kierunku zrównoważonego transportu i budowaniu proekologicznych postaw.