Spotkanie organizacji pozarządowych

15.04.2016

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w mieście na spotkanie.

Zaplanowano je 18 kwietnia o godz. 16.30 w siedzibie COP przy ul. Brodzińskiego 4. Omówione zostaną takie tematy jak m.in.:

– sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na rok 2015";
– propozycje, uwagi i wnioski do "Programu współpracy Miast Zabrze z organizacjami pozarządowymi na rok 2017";
– sprawy bieżące, w tym informacji o planowanych działaniach i imprezach.