Zrób coś dla serca

14.04.2016

20 kwietnia w godzinach 9.00-13.00 w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w ramach Tygodnia dla Serca będzie miała miejsce akcja edukacyjno-zdrowotna pod hasłem „Zrób coś dla serca”.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Zabrza, a w szczególności osoby w wieku 40- 50 lat. W programie m.in.:
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
• badanie poziomu glikemi i cholesterolu we krwi,
• wyznaczanie wskaźnika BMI,
• niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego krwi,
• tajniki diety DASH i śródziemnomorskiej,
• zalecane formy aktywności fizycznej,
• porady jak skutecznie można zapobiegać chorobom serca.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków. Niewydolność serca jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych Polaków. Choroby serca i naczyń zabijają co roku ok. 170 tys. Polaków (dane z GUS z lat 2010 i 2011). Ponad milion Polaków ma zdiagnozowaną chorobę niedokrwienną serca, podobnie ok. 1 miliona cierpli z powodu niewydolności serca (dane PZH i PTK). Ponad 70% chorych z niewydolnością krążenia w wieku produkcyjnym nie jest aktywna zawodowo (dane z konferencji Kardiologia 2013). Liczba pacjentów chorujących na niewydolność serca jest ok. 2 razy większa niż liczba chorych na wszystkie nowotwory (dane IO). Codziennie 164 Polaków umiera z powodu niewydolności serca (dane z konferencji Kardiologia 2013). A chorobom serca można skutecznie zapobiegać.