Zgłoś kandydata do statuetki „Jak motyl”

14.04.2016

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza szkoła – nasz dom”, działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu, zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji przyznawania statuetki „Jak motyl” dla osób, instytucji wyróżniających się działalnością na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Statuetka „Jak motyl” jest wyrazem uznania dla tych wszystkich, którzy bezinteresownie podejmują działania oraz poświęcają swój czas na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez kapitułę, która zbierze się w siedzibie Stowarzyszenia.

Kandydatury można nadsyłać do dnia 06 maja 2016 r. do godz.15.00 na adres mailowy: naszaszkola.naszdom@op.pl lub drogą pocztową na adres:

Stowarzyszenie „ Nasza szkoła- nasz dom” przy ZSS nr 40,
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 24.

W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Statuetki zostaną wręczone po raz drugi podczas Konferencji „Niepełnosprawność a edukacja” 18 maja o godz. 10.00 w restauracji „Beskid” prz ul. Bytomskiej 44 w Zabrzu. Honorowy patronat nad konferencją objęłą Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.